Kontakt

TOPAS, spol. s r. o.
Rosinská cesta 12
010 08 Žilina

IČO: 31618383
DIČ: SK2020427728

Sekretariát
tel.: 041 / 56 43 575
email: topas@topas-zilina.sk

Distribúcia tlače
tel.: 041/564 35 73,041/564 35 75
email: distrib@topas-zilina.sk